ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

Közzétette: Zala-Müllex
on 26 szeptember 2017

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. szeptember 30-i hatállyal a Müllex-Körmend Kft. beolvadással egyesül a Zala-Depo Kft.-vel. Az átalakulás tényét a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte. A beolvadást követően a társaság ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. néven működik tovább.

A 2017. október l-jétől hatályos cégadatok:

 

Név:

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

Rövidített név:

ZALA-MÜLLEX Kft.

Székhely:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.

Postacím:

8900 Zalaegerszeg Pf. 26.

Adószám:

12701131-2-20

cégjegyzékszám:

20-09-065081

bankszámlaszám:

11749008-20167196 (OTP)

 

Az egyesülés a Partnereinkkel való mindennapi tevékenységben nem jelent változást, az egyesülés előtt megkötött szerződések továbbra is érvényesek.

A két cég egyesülésével egy regionális viszonylatban is jelentős társaság jön létre, mely még nagyobb humán-, eszközerőforrással és jelentős tapasztalattal bír a hulladékgazdálkodás területén. A Tisztelt Partnereinknek nyújtott szolgáltatásaink az eddigiekben megszokott zavartalan, magas szintű teljesítése, annak finanszírozása még biztosabbá válik.

Kérjük, hogy levelezéseikben, számlázásaikban az adatváltozásokat a megadottak szerint szíveskedjenek átvezetni.